Algemene leveringsvoorwaarden zwemmen

Algemene leveringsvoorwaarden Mulder Sport zwemmen

Artikel 1:
Het lidmaatschap loopt tot en met het C-diploma. Tussentijds opzeggen is mogelijk met een maand opzegtermijn vanaf het begin van de nieuwe maand. Indien u bijvoorbeeld op 10 juni opzegt, eindigt het lidmaatschap op 1 augustus.

Artikel 2:
Het inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.

Artikel 3:
Het abonnementsgeld dient u automatisch, bij vooruitbetaling, te voldoen. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het abonnement verschuldigde termijnen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Mulder Sport te voldoen. Indien Mulder Sport over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 4:
Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Mulder Sport een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

Artikel 5:
U kunt in geen geval aanspraak maken op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van Mulder Sport het abonnement tijdelijk stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk, vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht. De vervaldatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 6:
Mulder Sport is bevoegd om op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar de prijzen te verhogen. Tevens is Mulder Sport gerechtigd wijzigingen in en aanvullingen op deze voorwaarden aan te brengen. Deze zullen kenbaar worden gemaakt via de nieuwsbrief en/of email en zijn bindend 30 dagen nadat daarvan melding is gedaan. Indien u niet akkoord gaat met deze wijzigingen en aanvullingen dient u dit binnen 30 dagen schriftelijk bij de directie te melden.

Artikel 7:
Te allen tijde gelden de gebruikelijke huisregels van Mulder Sport. Ieder lid verplicht zich die in acht te nemen.
Mulder Sport is gerechtigd het abonnement eenzijdig voortijdig te beëindigen in geval het lid zich ondanks waarschuwing bij herhaling niet aan de huisregels houdt, dan wel zich zodanig misdraagt dat van Mulder Sport in redelijkheid voortzetting van het lidmaatschap niet kan worden gevergd.
Het abonnement is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
Mulder Sport is bevoegd de openingstijden (van onderdelen) tijdelijk of blijvend te wijzigen en geheel of gedeeltelijk af te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, verbouwing en interne opleidingsdagen. Vanaf 24 december t/m 1 januari is de zwemschool gesloten, contributie voor de maand december dient normaal te worden voldaan.

Artikel 8:
Bij Mulder Sport komt een gemiste les te vervallen. Wanneer u meerdere lessen achter elkaar mist mogen deze ingehaald worden minus 1 les. (Dus wanneer u 4 weken achter elkaar de zwemles mist, mag u 3 lessen inhalen.) Hieraan zit een maximum van 4 lessen en een verlooptermijn van 3 maanden. Een eenmaal ingeplande inhaalles kan niet verzet worden. Een gemiste inhaalles komt te vervallen.

Artikel 8:
Ieder gebruik van de faciliteiten en voorzieningen van Mulder Sport geschiedt voor eigen risico. Ieder lid dient zelf voor gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, zich er van te vergewissen of gebruik of deelname voor hem/haar medisch verantwoord is.

Artikel 9:
Prijs- en lestijdwijzigingen voorbehouden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Indien een bepaling uit het abonnement en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.

Aanvaarding van het lidmaatschap geschiedt onder voorbehoud van de goedkeuring door de directie van Mulder Sport.

Maak nu kennis met dé zwemschool van Den Haag

Zoek jij een plek voor kwalitatief goede zwemlessen? Van babyzwemmen tot zwemles voor volwassenen ben je bij Mulder Zwemmen aan het goede adres.

Lees meer

Past Mulder Sport bij jou?

Ben jij op zoek naar een sportschool in Den Haag? En ben jij op zoek naar een plek om te starten met fitness, groepslessen en/o...

Lees meer
Meer nieuws
 • Zwemmen bij Mulder Sport

  Sneller je zwemdiploma?

  Op een leuke manier goed leren zwemmen in Den Haag. Bij Mulder Zwemmen staat persoonlijke begeleiding centraal. Al onze instructeurs zijn gediplomeerd. Zowel in het lesgeven als in EHBO en zwemmend redden.

  Lees meer
 • Biocircuit

  Biocircircuit: fit in 35 minuten

  Met het Biocircuit heeft Mulder Sport een uniek instrument in handen om zijn leden echt te helpen bij het bereiken van hun doelen. Veiliger, sneller, plezieriger en effectiever trainen is nu mogelijk!

  Lees meer
 • 7 dagen gratis fitness

  7 dagen gratis fitness bij Mulder Sport

  Sportschool Mulder Sport in Den Haag helpt jou die 1e stap zetten. Daarom nodigen wij je uit om 7 dagen gratis te komen fitnessen. Zodat je zelf ervaart dat fitness bij Mulder Sport bij jou past.

  Lees meer